top of page

Náhradní plnění nabízíme v těchto činnostech:

Obsluha telefonních ústředen

Výlep plakátů pro kulturní účely na atraktivních místech Prahy

Návrhy a tisk letáků, plakátů, pohlednic, katalogů

Prodej historických plakátů a jejich reprintů

Prodej reprintů historických pohlednic

Výroba butonů se zadanými originálními motivy

Zprostředkování prodeje a prodej

Šatnářské služby

Náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením

S platností zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nabízíme plnění podle § 81 - dlouhodobě zaměstnáváme více než 80 % lidí se zdravotním postižením.
Organizace mající více než 25 zaměstnanců má podle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnávat alespoň 4 % občanů se zdravotním postižením.
Za nedodržení je povinný odvod do státního rozpočtu ve výši 2.5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství a to za každého občana se zdravotním postižením, o kterého nesplnil tento povinný podíl.
Povinnému odvodu se může účinně vyhnout, pokud odebere výrobky nebo služby od organizace, která sama zaměstnává více než 50 % občanů se zdravotním postižením, např. od Agentury ProVás - dlouhodobě zaměstnáváme více než 80 % lidí se zdravotním postižením.
Objemem plateb (bez DPH) za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném roce, která se rovná sedminásobku průměrné mzdy si zaměstnavatel započítá právě jednoho občana se zdravotním postižením, kterého by podle výše uvedeného zákona zaměstnávat měl.

bottom of page