top of page

O historii firmy

Vojtěch Sedláček založil v roce 1995 Obslužnou spol. s r.o. a následující rok Agenturu ProVás s.r.o.

Cílem obou společností, které spolupracují, je vytvářet pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Impulsem k rozběhnutí Agentury byl Josef Selichar, bývalý Sedláčkův žák z Jedličkova ústavu, výkonným motorem pak Lenka Kerelová. Během roku jsme spojenými investicemi a silami pronajaté zdevastované prostory bývalé truhlárny zprovoznili. Časem se prodejna a zkušebna zdravotních pomůcek rozrostla natolik, že Selichar, jako její vedoucí, najímal další prostory, osamostatnil se a nakonec sám zaměstnával několik desítek invalidů. Ne náhodou mu udělil Výbor dobré vůle  v roce 2004 cenu Olgy Havlové. Josef Selichar (44) zemřel v roce 2010.

Agentura ProVás od svého vzniku nalézala další možnosti, které přinášely lidem se zdravotním znevýhodněním pracovní uplatnění. Během let a ve spolupráci s Obslužnou spol. postupně vzniklo několik set pracovních příežitostí. Agentura ProVás prosperuje díky ochotě a aktivitě mnoha zaměstanců, zejména pak díky Lence Kerelové.

ídlo v ulici Rybná 21 na Starém Městě po rekonstrukci...
ídlo v ulici Rybná 21 na Starém Městě po rekonstrukci...
ídlo v ulici Rybná 21 na Starém Městě po rekonstrukci...
ídlo v ulici Rybná 21 na Starém Městě po rekonstrukci...
bottom of page